Zápis z lednové členské schůze

                                             

                                             ZÁPIS č. 71/2013

z členské schůze OP SK SLAVIA Praha v Brandýse nad Orlicí o. s., konané ve čtvrtek 10. ledna 2013 od 19:00 hodin v klubovně SDH Brandýs nad Orlicí

PŘÍTOMNI:   Hurych, Cejpek, Švec, Dostál Milan, Vondrka, Janecký, Frydrych, Bartoň, JUDr. Baborák, Fučík, Dostál Míla, Beneš st., ing. Kyselka.

OMLUVENI:  ing. Vítek, ing. Neset, Diblík, Novák, Tomášek, RNDr. Dobiáš, Mgr. Sláma, Kudrna, Čapek, Ludvík, Král, Baláš, Martinec, Hubený, Voženílek, Knapovský, Jiroušek, Držmíšek, MUDr. Janáček, Beneš ml.

Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Vondrka, aby ji čtvrt hodiny po „akademické čtvrthodince“ přerušil. To se totiž dostavil Milan Dostál, nastávající sedmdesátník. Že by na to chlapec vypadal, tak to tedy ne, ale gratulace, dáreček a živjó, živjó bylo, i když hlavní zpěváčci, viz dlouhý seznam omluvených, tentokrát chyběli. Milan se revanšoval chuťově dokonale vyladěným tataráčkem s topinkami a becherovkou. Mnohým padl do noty, autorovi tohoto zápisu zvláště. Závěrem se ještě prezentoval don Carlos červenobílým mixem vodky a griotte. Jeho slávistické odhodlání je příkladné, protože si na tuhle rundu musel vypůjčit. To vše je možné shlédnout ve fotogalerii na localhost/slavia.

Program:

  1. Kontrola zápisu z minulé schůze.
  2. Hodnocení uskutečněných akcí.
  3. Memoriál Staška Bartoše.
  4. Mariášový turnaj.
  5. Organizační záležitosti.
  6. Hospodaření spolku.
  7. Diskuse.

K bodu 1.:

Zápis z minulé schůze bez připomínek schválen.

K bodu 2.:

– Hodobožové sportování – technického osmiboje se účastnilo se aktivně osm

  členů, což je vzhledem k nenáročnosti disciplín skoro málo.

– Silvestrovsky se prošlo sedmnáct slávistů, rodinných příslušníků a jeden pes,

  program tradiční:Balášovi-Baborákovi-hřbitov-(na trvalo tam nikdo nezůstal)

  -bar U podkovy.

– VVH proběhla standardním způsobem, s dobrou účastí členů, dokumenty

   jsou na spolkovém webu. Zapadnout by neměl návrh J. Hubeného

  na přejmenování cykloakcea návrh dr. Dobiáše na uspořádání jednoho

   semináře UNIVERZITY SLAVIE  pro OP Brandýs a Česká Třebová v BnO.,

    což je problém z hlediska vhodného prostředí v  Brandýse.

K bodu 3.:

Memoriál Staška Bartoše bude 3. 8. 2013, členská schůze jmenovala organizační výbor ve složení: Vondrka, Beneš, Sláma, Frydrych, Voženílek.

K bodu 4.:

Letos by měl být 15. ročník mariášového turnaje 23. 3. 2013. Opět narážíme na problém vhodné hospody, jinde než v restauraci Jiřička to z technického hlediska není možné. Pořádat turnaj mimo Brandýs je sice možné, ale není to vhodné a je to obtížné organizačně. Předseda doporučuje ČS pořádání turnaje přerušit.

K bodu 5.:

– výše spolkových členských příspěvků na rok 2013 je známa, členové by měli

   tuto základní  členskou povinnost splnit co nejdříve

– pokerový turnaj pro členy by mohl být 16. nebo 17. února zde, zájemci

  se přihlásí na únorové ČS

– předseda doporučuje k prostudování poslední číslo ČBL, obdivuhodný kus

  práce odvedl náš člen dr. Dobiáš

– předseda poslal členům s internetovou adresou program ba rok 2013,

   pokud se neobjeví věcné, nebo termínové připomínky bude program umístěn

   na web, do sekce dokumentů

– letošní cykloexpedice směřuje na Slovácko, do Uherského Ostrohu

– únorová ČS se koná opět zde, 14. 2. od 19:00  

K bodu 6.:

Stav spolkové pokladny je přiměřený.

K bodu 7.:

Diskuze – vše probráno v průběhu schůze, pokračovala volná zábava.

Schůze ukončena ve 20:15

Zapsal Josef Vondrka

 

 

 

 

 

 

V kategorii Zápisy ze schůzí

Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 11.1.2013

Štítky:

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky