REKAPITULACE XIII. ROČNÍKŮ CYKLOEXPEDIC ČLENŮ OP SKS BNO

Z kategorie Historie

Zaslal/a benesj on 20 července, 2021

CYKLOEXPEDICE -HARTMANICE 2021

Z kategorie Historie

Zaslal/a benesj on 20 července, 2021

ZÁPIS Z MSS 08.07.2021

ZÁPIS č.17/2021 z Měsíční schůze spolku  – OP SK SLAVIA Praha v Brandýse nad Orlicí z.s., konané ve čtvrtek 08. ČERVENCE 2021 od 18:00 hodin v Penzionu pod Hradem v Brandýse nad Orlicí

PŘÍTOMNI: Baláš Václav, Bartoň Vladimír, Beneš Jaroslav st., Frydrych Miroslav,  Fučík Přemysl, Jiroušek Lubor, Knapovský Vladimír, Král Zdeněk, Martinec Josef,   Řehák Adam, Mgr. Sláma Antonín, Šmejdíř Jan, Švec Miroslav, Tomášek Petr /14/. 

NEPŘÍTOMNI: JUDr. Baborák Karel, Beneš Jaroslav ml., Cejpek Jaroslav, Dostál Milan, Dostál Miloslav, Handl Michal, Horníček Evžen, Hubený Jaroslav, MUDr. Janáček Michael, Kyselka Karel, Ludvík František, Ing. Neset Milan, Novák Jiří, Růžička Jaroslav,  Voženílek Jaromír. ČLENOVÉ /PRAHA/: Čapek Jan, RNDr. Dobiáš Michal.

Předseda Jaroslav Beneš v 18.10 hod. přivítal přítomné členy. Zazněla připomínka nekulatých narozenin přítele Jaroslava Cejpka              /06.07.1933/ – „88“. Zazněla připomínka nekulatých narozenin přítele Jaroslava Růžičky              /19.07.1984/ – „37“. Zazněla připomínka nekulatých narozenin přítele Ing. Milana Neseta            /21.07.1937/ – „84“. Zazněla připomínka „8“ let od úmrtí bývalého předsedy spolku – Josefa Vondrky.

SK SLAVIA PRAHA  /fotbal/: FORTUNA LIGA : SEZÓNA 2020/2021   „DOUBLE“ – TITUL i POHÁR. Poznámka: více viz diskuse.

PROGRAM :   1. Kontrola ZÁPISU z minulé MSS.  2. Uskutečněné akce.3. Organizační  záležitosti – různé.  4. Hospodaření spolku.  5. Diskuse.

K bodu 1. ZÁPIS č.16 z MSS 06/2021 byl /ve zkrácené podobě/ přečten přítelem J. Benešem. K bodu 2. PONDĚLÍ 28.06.2021 :  FOCENÍ S POHÁREM – FORTUNA liga. Poděkování příteli Josefu Martincovi za zprostředkování a přivezení Poháru. Pohár předán následně OP Polička a vrácen do Prahy.

ÚTERÝ 29.06.2021 : CYKLOZÁVODY ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ ZŠ BRANDÝS NAD ORLICÍ – 9.00 hod. – FO HŘIŠTĚ. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek Závody přeloženy na září 2021. Poděkování všem přítomným členům za přípravu a účast na odvolaných závodech.

K bodu 3 xxx K bodu4.   xxx                                                                                                                     

K bodu 5. * Beseda s Prof.Mudr.Janem Pirkem, DrsC. – JUDr. Karel Baborák – návrh 20.09.2021.  Při neúčasti JUDr. K.Baboráka na dnešní MSS bude řešeno průběžně a na příští MSS. Návštěva Jaroslava Cejpka – přítel J.Martinec informoval o osobní návštěvě.

* OSLAVA 40 LET SPOLKU + DOUBLE Navržen termín 17.09.2021 – Hemže X – návrh SUDISLAV NAD ORLICÍ. Přítel J.Martinec projedná přítomnost hostí z Prahy.

Další bohatá diskuze – FOTBAL SK SLAVIA PRAHA CYKLOEXPEDICE 2021 – 10.-17.07.2021 – HARTMANICE (ŠUMAVA).

Oficiální část ČS ukončena v 19.10 hod. Poslední úhrady v Penzionu realizovány ve 20.40 hod..

Příští MSS – 12.08.2021 – 18.00 hod.  PENZION POD HRADEM /ČTVRTEK/./Příprava: Jaroslav Beneš st./, ZAPSAL – Jaroslav Beneš /.

Z kategorie Historie

Zaslal/a benesj on 7 července, 2021