CYKLOZÁVODY ZŠ BNO – 29.06.2021

VZHLEDEM K NEPŘÍZNIVÝM KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM ZÁVODY PŘELOŽENY NA ZÁŘÍ 2021

Z kategorie Historie

Zaslal/a benesj on 22 června, 2021

FOCENÍ S POHÁREM – 28.06.2021

Z kategorie Historie

Zaslal/a benesj on 22 června, 2021

ZÁPIS Z MSS 10.06.2021

ZÁPIS č.16/2021 z Měsíční schůze spolku  – OP SK SLAVIA Praha v Brandýse nad Orlicí z.s., konané ve čtvrtek 10. ČERVNA 2021 od 18:00 hodin v Penzionu pod Hradem v Brandýse nad Orlicí

PŘÍTOMNI: JUDr. Baborák Karel, Baláš Václav, Bartoň Vladimír, Beneš Jaroslav st., Frydrych Miroslav, Fučík Přemysl, Horníček Evžen, Hubený Jaroslav, Král Zdeněk, Ludvík František, Martinec Josef, Mgr. Sláma Antonín, Šmejdíř Jan, Švec Miroslav, Tomášek Petr, Voženílek Jaromír /16/. 

NEPŘÍTOMNI: Beneš Jaroslav ml., Cejpek Jaroslav, Dostál Milan, Dostál Miloslav, Handl Michal, MUDr. Janáček Michael, Jiroušek Lubor, Knapovský Vladimír, Kyselka Karel, Ing. Neset Milan, Novák Jiří, Růžička Jaroslav, Řehák Adam.                                                                         ČLENOVÉ OP Praha: Čapek Jan, RNDr. Dobiáš Michal.

Předseda Jaroslav Beneš v 18.10 hod. přivítal přítomné členy. Poslední MSS se uskutečnila 10.12.2020. Věříme, že pravidelnému konání MSS již nic nebude bránit a budeme se pravidelně vídat a vést spolkový život. Poznámka: Připomínka JUDr. K. Baboráka – viz diskuse.

Zazněla připomínka kulatých narozenin přítele Františka Ludvíka              /22.12.1950/ – „70“. Předání daru a gratulační listiny. Zazněla připomínka kulatých narozenin přítele Zdeňka Krále              /22.01.1951/ – „70“. Předání daru a gratulační listiny. Zazněla připomínka půlkulatých narozenin přítele Jaromíra Voženílka      /08.02.1956/ – „65“. Předání daru a gratulační listiny. Zazněla připomínka půlkulatých narozenin přítele Jiřího Nováka            /10.02.1946/ – „75“. Předání daru a gratulační listiny. Zazněla připomínka kulatých narozenin přítele Bartoně Vladimíra              /19.05.1951/ – „70“. Předání daru a gratulační listiny. Zazněla připomínka nekulatých narozenin přítele Přemysla Fučíka              /11.06.1953/ – „68“. Zazněla připomínka nekulatých narozenin přítele Miroslava Frydrycha        /20.06.1949/ – „72“. Zazněla připomínka nekulatých narozenin přítele Michala Handla              /25.06.1990/ – „31“.

SK SLAVIA PRAHA  /fotbal/: FORTUNA LIGA : SEZÓNA 2020/2021   „DOUBLE“ – TITUL i POHÁR. Poznámka: více viz diskuse.

PROGRAM :   1. Kontrola ZÁPISU z minulé MSS.  2. Uskutečněné akce. 3. Organizační  záležitosti – různé.  4. Hospodaření spolku.  5. Diskuse.

K bodu 1. ZÁPIS č.10 z MSS 12/2020 byl /ve zkrácené podobě/ přečten přítelem J. Benešem. K bodu 2. xxx K bodu 3 ÚTERÝ 29.06.2021 :  CYKLOZÁVODY ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ ZŠ BRANDÝS NAD ORLICÍ – 9.00 hod. – FO HŘIŠTĚ. Pondělí 28.06.2021 – 17.00 hod. Sraz u školy – příprava akce. ÚTERÝ 29.06.2021 – Sraz 8.00 hod. na hřišti (Obsazení disciplín) Beneš Jaroslav st., Tomášek Petr, Frydrych Miroslav, Sláma Antonín Mgr., Martinec Josef, „Ludvík František“, „Knapovský Vladimír“, Král Zdeněk, Švec Miroslav, , Baláš Václav, Hubený Jaroslav, Bartoň Vladimír, Voženílek Jaromír,…. K bodu 4.   xxx K bodu 5. * Beseda s Prof.Mudr.Janem Pirkem, DrsC. – JUDr. Karel Baborák – návrh 21.09.2021. * Návštěva Jaroslava Cejpka – přítel M. Švec + (F.Ludvík + další). * OSLAVA 40 LET SPOLKU + DOUBLE Navržen termín 17.09.2021 – Hemže /přítel Šmejďíř bude na příští MSS informovat výbor/. Další bohatá diskuze – FOTBAL SK SLAVIA PRAHA CYKLOEXPEDICE 2021 – 10.-17.07.2021 – HARTMANICE (ŠUMAVA).

 Zaznělo „Mnoga ljeta“ – a přípitek Františku Ludvíkovi, Zdeňku Královi, Jaromíru Voženílkovi, Vladimíru Bartoňovi – vzpomínkový přípitek na T.Kudrnu. Poděkování za poskytnuté menu (řízek, brambory, obloha) oslavencům.

Oficiální část ČS ukončena v 19.45 hod. Sledován vítězný zápas Barbory Krejčíkové na Roland-Garros – postup do finále. Poslední úhrady v Penzionu realizovány ve 21.55 hod..

Příští MSS – 08.07.2021 – 18.00 hod.  PENZION POD HRADEM /ČTVRTEK/./Příprava: Jaroslav Beneš st./, ZAPSAL – Jaroslav Beneš /.

Z kategorie Historie

Zaslal/a benesj on 11 června, 2021