O nás

Náš spolek byl založen 29. května 1981 jak uvádí článek ve Zpravodaji města Brandýsa č. 3 z roku 1982 podepsaný Staškem Bartošem, dr. Truhličkou a dr. Holubářem, tedy prvním výborem odbočky.

První schůzka se uskutečnila dne 6. června 1981 v hotelu Milenka, třináct měsíců po tom, co zde Odbor přátel uspořádal zdařilou besedu se zástupci oddílu kopané TJ SLAVIA Praha, které se zúčastnil známý internacionál Ladislav Ženíšek. Na této schůzce se místní slávisté dohodli systematicky pomáhat místní Tělovýchovné jednotě Spartak při organizování sportovních akcí.

Zakládajícími členy podle kroniky byli: docent Zdeněk Holubář, doktor Jaroslav Truhlička, Tomáš Kudrna, Miroslav Švec, Josef Zastoupil, Bohumil Morávek, Jaromír Šebetka, Jiří Halama, Věroslav Fiala, Jaroslav Buňka, Zdeněk Držmíšek, Jan Fogl, Josef Vondrka, Stanislav Bartoš, Jaroslav Cejpek, Zdeněk Brejcha, Walter Stöhr, Vladimír Slavík, Karel Václavík, Miroslav Šalda, Josef Jirásek, Jaromír Voženílek a Rudolf Martinec.
První akcí odbočky byla v červnu 1981 pomoc Tělovýchovné jednotě Spartak při pořádání žákovského fotbalového turnaje, na který SLAVIA věnovala putovní pohár. V roce 1983 se z tohoto počinu vyprofiloval dorostenecký fotbalový turnaj, který se jako Memoriál Staška Bartoše pořádal přes 30 let. Bylo to také období žákovských šachových turnajů, pomoci místním turistům při organizaci jejich akcí a podobně.
Odbočka ale přirozeně hledala něco výlučného a jen pro ni charakteristického. Nalezla to v podobě slavných Letních tanečních zábav v zámeckém parku. Ta první se konala v roce 1983 a následovala jich celá řada. Poslední dvanáctý ročník se uskutečnil v roce 1994. Každopádně znamenaly mnoho tisíc hodin práce a starostí, na druhou stranu také mnoho nezapomenutelných zážitků a uspokojení z podařeného díla. Letní taneční zábavy udělaly obrovský kus práce v propagaci SLAVIE. Zámecký park byl v té době místem setkávání se známými slávistickými osobnostmi – vzpomeňme na jména František Plánička, Antonín Puč, Ladislav Ženíšek, Štefan Čambal, Pavel Hanuš, Ilja Prachař, František Šulc, František Hampejz, Vladimír Vácha, Ota Hemele, Rudolf Jelínek a další.
Odbočka pořádala mnoho zajímavých besed, kterých se zúčastnili například Milan Máčala, Jaroslav Jareš, Vlastimil Petržela, Milan Neděla, Karel Effa, Luděk Klusáček, Tomáš Urban, Otakar Nožíř, Alexander Bokšay, Miloš Štádler, Jiří Trnka, František Veselý, docent Václav Smetana, Ivo Lubas, Daniel Šmejkal, Ladislav Volešák, Antonín Barák a další. V roce 1994 a 1995 se v Brandýse nad Orlicí uskutečnilo soustředění “B” týmu SLAVIE. Na dovolené zde byli Ota Hemele a Miloš Štádler a také Jiří Trnka.
Ve výčtu jmen slávistických osobností, které mnoho udělaly pro brandýskou SLAVII nesmí chybět jména doktora Michala Dobiáše a Zdeňka Ročně. Zvláště práce Michala Dobiáše byla pro naši odbočku (jíž je i řádným členem), ale i pro celé hnutí OP významná a nenahraditelná.
Velice významnou akcí bylo 12. října 1991 setkání slávistických odboček z celé republiky. Přijela sem celá tehdejší reprezentace Fotbalového oddílu i Odboru přátel, a s nimi mladičký Patrik Berger. Měli jsme tehdy pocit, že pražská SLAVIA je v naprosté defenzivě a šlo nám o to, pohnout těmi stojatými vodami. A skutečně se to podařilo. Z jednání byly zveřejněny konkrétní závěry, které se promítly do života slávistických odboček a staly se na další léta základem pro další spolupráci fandů, funkcionářů a fotbalistů. Mj. také začal opět vycházet Zpravodaj, byly sníženy členské příspěvky… Jak praví kronika: „Alespoň na jeden den se stal Brandýs centrem všeho slávistického dění.“
Nezapomínáme ani na naše rodiny, alespoň jednou za rok pořádáme oblíbenou společenskou akci a poznali jsme tak již mnoho hospod v okolí.
Koncem devadesátých let přibyly nové aktivity v naší činnosti. Nejprve občas kuželky, později hlavně bowling a také mariášové turnaje pro veřejnost. Oblíbeným spojovacím článkem členů i příznivců je jízdní kolo. Nepravidelně, ale často, vyjíždějí skupiny po kraji a v posledních letech, vždy v letních měsících, tráví s bicykly dokonce celý týden.

Brandýská odbočka byla první, která se stala již v roce 1992 oficiálně samostatným subjektem – občanským sdružením.

Brandýským Odborem přátel prošlo už více jak sto lidí. Naše členská základna je již několik let ustálena přibližně na třiceti členech. Scházíme se jednou měsíčně, organizujeme činnost pro sebe i pro město v úzké spolupráci i s místní základní školou. Členy odbočky byli i tři porevoluční starostové města Brandýsa a vzešel z ní i místní rodák, nynější předseda celorepublikového výboru OP doktor Michal Janáček.
Je zajímavé, jak láska ke sportovnímu klubu, byť je to klub z nejslavnějších, s nejkrásnějšími dresy na světě, dokázala dát dohromady skupinu lidí, sociálně i společensky naprosto rozdílných, kteří si ale velmi dobře rozuměli a rozumí, a to i mimo SLAVII. Spolkový život prorostl do našich soukromých životů.

Připravil: Petr Tomášek, dlouholetý člen OP, bývalý sekretář

Diskuze u toho článku je uzavřena.