POSVÍCENSKÉ POSEZENÍ 19.10.2013 OUCMANICE

P O S V Í C E N S K É     P O S E Z E N Í   

1 9 . 1 0 . 2 0 1 3   

O U C M A N I C E

 

Při čtení posledních tří záznamů z našeho tradičního POSVÍCENSKÉHO POSEZENÍ jsou k zaznamenání některé pasáže  :

  Rok 2010 : SUDISLAV NAD ORLICÍ /Klubovna Mysliveckého sdružení Orlík/.                                                                                      Už od roku 1991, vždy v čase Havelského posvícení, pozveme své blízké a posedíme při dobré krmi. I tanečky bývaly, ale to je už dlouho. Podávalo se třicet pět večeří, z čehož si bystrý čtenář lehce dovodí, že tolik nás bylo. Objednávka sice zněla na skoro padesát večeří ale někteří vtipně počkali až do soboty a pak se začali odhlašovat, někteří ani to ne. Nálada byla taková umírněná, společná zábava se celkem žádná nekonala, i když na členské schůzi někdo sliboval reprodukovanou hudbu. Ale jsme v Čechách, takže zůstalo jen u toho slibu. A tak jsme Sudislav celkem brzy opustili.

 Rok 2011 : OUCMANICE /Obecní hospoda/.                                                                                                                                                      Trousilo se to do obecní hospody v Oucmanicích všelijak, jako kdyby to nemělo být slávistické posvícení, ale spíše nějaká tryzna. Ostatně SLAVIA v tomto období snad ještě neumírá, ale může se zdát, že tam někam má nakročeno. Oucmanická hospoda je příjemná, zrovna tak jako obsluha tam působící. Plzeňské pivo, velkopopovické pivo, husokachna s knedlíkem houskovým i bramborovým, zelím bílým i červeným, to vše si zasloužilo pochvalu přítomných. Že by ale obecně byla zábava nějak bujará, tak to tedy ne. Míla Dostál s kytarou se sice snažil, ale moc toho na parket nedostal. Trochu se to partičkovalo, ba i kartičky si někteří místo tanečků zahráli.

 Rok 2012 : MOSTEK /Obecní hospoda/.                                                                                                                                                             Prostředí tam je „tělocvičné“, o útulnosti se mluvit moc nedá, byť se personál snažil alespoň spadaným podzimním listím ponurost sálu zmírnit. Stejnou snahu měl i známý perenský DJ Karel Kyselka a nutno říci, že se mu to dařilo. Mnoho volného času věnoval a to bez nároku na honorář, sestavení bloku skladeb většinou z dob našeho raného mládí, zkrátka pouštěl samou vykopávku.  Půvabné bylo, že těm, kteří po hudbě volali, přišla nakonec moc hlasitá. K večeři se podávalo pečené kachní stehno s knedlíkem houskovým a chlupatým, byť avizován byl bramborový a zelím bílým a červeným, pilo se převážně pivo Pilsner Urquell i Kozel 11° a zdálo se, že panovala spokojenost.

 A jak to tedy bylo letos – 19.10.2013 v Obecní hospodě v Oucmanicích – co bylo stejné jako na minulých Posvícenských posezeních a co možná jinačí.

 Vážení přátelé,                                                                                                                                                                                                               prvotně Vám všem patří poděkování, že jste zúčastnili (přišli, přijeli na kole neb se dopravili motorizovanými prostředky) v takovémto počtu a projevili „naší slávistickou soudržnost“.

 Z celkového počtu závazných přihlášek /36/ byla vzata na vědomí pouze omluva neúčasti přítele Milana Neseta s manželkou ze zdravotních důvodů a omluva pozvaných hostí s doprovodem /Tlášek B., Hájek J./.  Takže kolik nás bylo ?  34 účastníků.  Lze konstatovat, že jsme se netrousili všelijak, ale vcelku podle plánu a včas.

 Klimatické podmínky pro odpolední procházku byly ideální a tak jistě její protagonisté nelitovali.

 Kdo tedy dorazil na 16.00 hod. k Jiřičkům :  Jaroslav Cejpek s Annou Husarovou, Miroslav Švec s manželkou Janou, Lenka Kopecká, Zdeněk Janecký, Miroslav Frydrych s manželkou Miladou, Zdeněk Král, Vladimír Bartoň, Jaroslav Beneš st. s manželkou Jiřinou,  Vladimír Knapovský,  Jiří Držmíšek s manželkou Taťánou a Josef Martinec. (Jaroslav Cejpek s holí využil nabídky Josefa Martince dopravujícího hudební aparaturu zapůjčenou nezištně ředitelem ZŠ).

 Na kolech dorazili Antonín Sláma s Dagmar Martínkovou.

 Před termínem srazu přímo v Obecní hospodě „17.00 hod.“ již byli přítomni všichni ostatní : Vladimír Hurych, Karel Kopecký, Jiří Novák s manželkou Emilií, Michal Dobiáš s přítelkyní Soňou, Tomáš Kudrna, František Ludvík s manželkou Marií, Václav Baláš s manželkou Helenou, Přemysl Fučík s manželkou Boženou, Karel Kyselka s manželkou Marií, Lubor Jiroušek. Z výboru OP chyběl předem omluvený starosta města – Petr Tomášek (kulturní akce).

 Po aklimatizační dvacetiminutovce místopředseda OP přivítal všechny přítomné a v úvodu projevu všichni společně „minutou ticha“ uctili památku předsedy OP přítele Josefa Vondrky, který nás nečekaně opustil a vstoupil do „Slávistického nebe“ začátkem letošních prázdnin -09.07.2013.                                                                                                                                                                                                              Závěrem úvodního projevu si přítomní připili likérem zn.GRIOTTE na lepší dny  SK SLAVIA PRAHA, naši slávistickou soudržnost a na zdraví všech.

 Jako druhý přítomné pozdravil a krátce promluvil RNDr.Michal Dobiáš.

 Reprodukovaná hudba byla místopředsedou s pomocí CD Karla Kyselky pouštěna. Jak byl vhodně vybírán repertoár a jak vhodně byla volena hlasitost ?  Bylo to bez honoráře profesionála, ale se snahou „co nejlépe“.                                                Na parket se na chvilku dostal místopředseda Jaroslav Beneš st. s Taťánou Držmíškovou.

 Lepší obsazenost než parket měl výčep (kuřárna), kde bylo též přítomnými vcelku hojně objednáváno ušlechtilejší pití, které doplňovalo převážně konzumované pivo -Pilsner Urquell.

 A jak slavnostní posvícenská večeře. Podáváno bylo pečené kachní stehno s knedlíkem houskovým a bramborovým a zelím bílým a červeným. Podle vlastní zkušenosti a ohlasů přítomných – nepochutnali jsme si. Přílohy byly dobré, ale vlastní stehno bylo nedopečené – maso „nešlo od kosti a bylo tuhé“.

 Místopředseda a přítel Mirek F. tento zásadní nedostatek následně při placení konzultovali s obsluhou a kuchyní – shody s kuchařkami však nedostáli a omluvy též ne.

 Od 20.15 hod. rozehrála své ligové utkání v Plzni naše Slavia. V hospodské televizi běžel jiný program než fotbal a tak nebylo ponětí o průběhu. Podle slov Michala Dobiáše byl výsledek předpovězen místopředsedou při zkoušce mikrofonu – jedna, jedna.

 Po 20.30 hod. se pozvolna začal sál po jednotlivcích či dvojicích vyprazdňovat.                                                                                 Ve 21.40 hod. byla složena aparatura a připravena k naložení do auta Vaška Baláše, k odjezdu se měli ostatní motorizovaní a tak „pěšákům“ zbývalo zaplatit a vyrazit směr domov – Brandýs nad Orlicí.

 Letos nebylo třeba nikomu pomáhat se stabilizací těla při chůzi a tak ve 22.30 hod. se za přejezdem postupně loučili s přáním poslední mohykáni : M. a M. Frydrychovi,       J. a T. Držmíškovi, V. Bartoň, Z. Král, V. Knapovský, J. a J. Benešovi .  „Mějte se hezky, příjemné sny a lepší zítřky pro naši SLAVII“.

 Zapsal : /Jaroslav Beneš st./.

 

V kategorii Aktuálně

Příspěvek zaslal/a benesj on 23.10.2013

Štítky: ,

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky