Zápis z lednové členské schůze

ZÁPIS č. 47/2010 z členské schůze OP SK SLAVIA Praha  v Brandýse nad Orlicí o.s., konané v pátek 14. ledna 2011 od 19:00 hodin v restauraci JIŘIČKA v Brandýse nad Orlicí

PŘÍTOMNI: Hurych, Cejpek, Švec, Kopecký, Vondrka, RNDr. Dobiáš, Mgr. Sláma, Kudrna, Janecký, Frydrych, Ludvik, Král, Bartoň, JUDr. Baborák, Baláš, Fučík, Dostál Míla, Martinec, Voženílek , Beneš sen.

OMLUVENI: ing. Vítek, Tomášek, Novák, MUDr. Janáček, Diblík, Držmíšek Jiří, ing. Neset, Hubený.

Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Vondrka.

V úvodu pogratuloval a s ním všichni přítomní, Františkovi Ludvíkovi k šedesátým narozeninám. Společně mu byla předána písemná gratulace, dort se slávistický motivem a kniha VĚČNÁ SLAVIA. František se poté bohatě revanžoval, i sladká tečka byla!

PROGRAM:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze.

2. Události od poslední ČS.

3. Třicet let spolku.

4. Dorostenecký fotbalový turnaj.

5. Mariášový turnaj.

6. Organizační záležitosti

7. Hospodaření

8. Diskuse.

K bodu 1.:

Zápis z minulé ČS schůze byl schválen.

 K bodu 2.:

  • 11. prosince nás na Slávistické kuželce v Kutné Hoře reprezentovaly tři páry, Tomáškovi 1. místo, Franta Ludvík se Soňou 3. místo a Vondrkovi 4. místo. Chvilka nepozornosti a na druhé místo se vklínil Jarda Dočkal s dcerou z České Třebové – příště si tohle musíme ohlídat. Celkem zdařilá akce, 21 párů, zahrát si přijel i tiskový mluvčí akciovky Ondra Zlámal, kterému na webu pořád jenom někdo nadává, tady toho byl ušetřen

  • výroční valná hromada proběhla podle plánu a v pracovním duchu, vyvíjet se ještě bude program na letošní rok

  • silvestrovská vycházka se tradičně vydařila

Podrobnosti o všech akcích jsou na našem webu.

K bodu 3.:

Velmi obsáhle se diskutovalo o tom, jakým způsobem si připomenout 30. výročí oficiálního založení slávistické odbočky v Brandýse. Názory se různily, od minima po maximum a nepodařilo se je na tomto jednání sjednotit a tak členská schůze uložila předsedovi aby svolal výbor. Ten projedná všechny návrhy, která byly předneseny a předloží únorové schůzi svůj návrh. Je třeba ocenit, že někteří členové jsou ochotni podpořit případnou akci finančně či materiálně.

 K bodu 4.:

Členská schůze ustavila organizační výbor dorosteneckého fotbalového turnaje ve složení Josef Vondrka, Jaroslav Beneš sen., Miroslav Frydrych, Mgr. Antonín Sláma a ing. Martin Janoušek.

 K bodu 5.:

Podrobněji projednáme přípravu mariášového turnaje na únorové a březnové ČS. Aby turnaj nebyl prodělečný, je nutné, aby se všichni členové snažili získat ceny zadarmo, je také třeba zvážit zvýšení startovného.

K bodu 6.:

  • program spolku na letošní rok bude jako samostatný dokument na webu a také ve webovém kalendáři, tam včetně fotbalových zápasů SLAVIE
  • květnová členská schůze bude po dohodě první pátek v měsíci, tj. 6.5. (z nepochopitelných důvodů je hospoda obsazena)
  • schůzka k letní cykloexpedici bude ve čtvrtek 27. ledna od 19:00 v restauraci Jiřička, předseda obešle předpokládané zájemce elektronicky
  • OP Praha ve spolupráci s FANKLUBEM pořádají společenský večer dne 19.2. v hotelu IRIS (na stadionu) podrobnosti budou na www.fo-slavia.cz

K bodu 7.:

V lednu bude provedena revize hopodaření za rok 2010

K bodu 8.:

Diskutovalo se pochopitelně o slávistickém fotbalu, neznámé majetkové struktuře, padl i návrh na podání trestního oznámení na neznámého pachatele za zničení slávistického fotbalu.

Také se diskutovalo o nedobré úrovni naší propagační vývěsky – tu bude na své schůzi řešit výbor

Oficiální část schůze byla ukončena asi ve 21:45 hodin.

Zapsal Josef Vondrka

 

V kategorii Zápisy ze schůzí

Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 17.1.2011

Štítky:

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky