Odbor přátel SK SLAVIA Praha v Brandýse nad Orlicí


ZÁPIS Z MSS 10.06.2021

ZÁPIS č.16/2021 z Měsíční schůze spolku  – OP SK SLAVIA Praha v Brandýse nad Orlicí z.s., konané ve čtvrtek 10. ČERVNA 2021 od 18:00 hodin v Penzionu pod Hradem v Brandýse nad Orlicí

PŘÍTOMNI: JUDr. Baborák Karel, Baláš Václav, Bartoň Vladimír, Beneš Jaroslav st., Frydrych Miroslav, Fučík Přemysl, Horníček Evžen, Hubený Jaroslav, Král Zdeněk, Ludvík František, Martinec Josef, Mgr. Sláma Antonín, Šmejdíř Jan, Švec Miroslav, Tomášek Petr, Voženílek Jaromír /16/. 

NEPŘÍTOMNI: Beneš Jaroslav ml., Cejpek Jaroslav, Dostál Milan, Dostál Miloslav, Handl Michal, MUDr. Janáček Michael, Jiroušek Lubor, Knapovský Vladimír, Kyselka Karel, Ing. Neset Milan, Novák Jiří, Růžička Jaroslav, Řehák Adam.                                                                         ČLENOVÉ OP Praha: Čapek Jan, RNDr. Dobiáš Michal.

Předseda Jaroslav Beneš v 18.10 hod. přivítal přítomné členy. Poslední MSS se uskutečnila 10.12.2020. Věříme, že pravidelnému konání MSS již nic nebude bránit a budeme se pravidelně vídat a vést spolkový život. Poznámka: Připomínka JUDr. K. Baboráka – viz diskuse.

Zazněla připomínka kulatých narozenin přítele Františka Ludvíka              /22.12.1950/ – „70“. Předání daru a gratulační listiny. Zazněla připomínka kulatých narozenin přítele Zdeňka Krále              /22.01.1951/ – „70“. Předání daru a gratulační listiny. Zazněla připomínka půlkulatých narozenin přítele Jaromíra Voženílka      /08.02.1956/ – „65“. Předání daru a gratulační listiny. Zazněla připomínka půlkulatých narozenin přítele Jiřího Nováka            /10.02.1946/ – „75“. Předání daru a gratulační listiny. Zazněla připomínka kulatých narozenin přítele Bartoně Vladimíra              /19.05.1951/ – „70“. Předání daru a gratulační listiny. Zazněla připomínka nekulatých narozenin přítele Přemysla Fučíka              /11.06.1953/ – „68“. Zazněla připomínka nekulatých narozenin přítele Miroslava Frydrycha        /20.06.1949/ – „72“. Zazněla připomínka nekulatých narozenin přítele Michala Handla              /25.06.1990/ – „31“.

SK SLAVIA PRAHA  /fotbal/: FORTUNA LIGA : SEZÓNA 2020/2021   „DOUBLE“ – TITUL i POHÁR. Poznámka: více viz diskuse.

PROGRAM :   1. Kontrola ZÁPISU z minulé MSS.  2. Uskutečněné akce. 3. Organizační  záležitosti – různé.  4. Hospodaření spolku.  5. Diskuse.

K bodu 1. ZÁPIS č.10 z MSS 12/2020 byl /ve zkrácené podobě/ přečten přítelem J. Benešem. K bodu 2. xxx K bodu 3 ÚTERÝ 29.06.2021 :  CYKLOZÁVODY ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ ZŠ BRANDÝS NAD ORLICÍ – 9.00 hod. – FO HŘIŠTĚ. Pondělí 28.06.2021 – 17.00 hod. Sraz u školy – příprava akce. ÚTERÝ 29.06.2021 – Sraz 8.00 hod. na hřišti (Obsazení disciplín) Beneš Jaroslav st., Tomášek Petr, Frydrych Miroslav, Sláma Antonín Mgr., Martinec Josef, „Ludvík František“, „Knapovský Vladimír“, Král Zdeněk, Švec Miroslav, , Baláš Václav, Hubený Jaroslav, Bartoň Vladimír, Voženílek Jaromír,…. K bodu 4.   xxx K bodu 5. * Beseda s Prof.Mudr.Janem Pirkem, DrsC. – JUDr. Karel Baborák – návrh 21.09.2021. * Návštěva Jaroslava Cejpka – přítel M. Švec + (F.Ludvík + další). * OSLAVA 40 LET SPOLKU + DOUBLE Navržen termín 17.09.2021 – Hemže /přítel Šmejďíř bude na příští MSS informovat výbor/. Další bohatá diskuze – FOTBAL SK SLAVIA PRAHA CYKLOEXPEDICE 2021 – 10.-17.07.2021 – HARTMANICE (ŠUMAVA).

 Zaznělo „Mnoga ljeta“ – a přípitek Františku Ludvíkovi, Zdeňku Královi, Jaromíru Voženílkovi, Vladimíru Bartoňovi – vzpomínkový přípitek na T.Kudrnu. Poděkování za poskytnuté menu (řízek, brambory, obloha) oslavencům.

Oficiální část ČS ukončena v 19.45 hod. Sledován vítězný zápas Barbory Krejčíkové na Roland-Garros – postup do finále. Poslední úhrady v Penzionu realizovány ve 21.55 hod..

Příští MSS – 08.07.2021 – 18.00 hod.  PENZION POD HRADEM /ČTVRTEK/./Příprava: Jaroslav Beneš st./, ZAPSAL – Jaroslav Beneš /.

V kategorii Historie

Zaslal/a benesj on 11.6.2021

Lov ,,lišek“ v garáži

Když ne na stadionu, tak alespoň v garáži se sešlo několik fandů Slávie (bez VIP) aby společně sledovali utkání s Liecestrem City FC. Nechyběly ani postupové klobásy , pivo a naše spolková vlajka.

více…

V kategorii Historie

Zaslal/a admin on 5.3.2021

70. František Ludvík

Dne 22.12 .2020 oslavil v kruhu rodinném sedmdesátiny náš člen František Ludvík spolu s vnoučaty Oldíkem, Honzíkem a Elen ( od nejmenšího) .  Z fotek je jasné, komu budou vnoučata fandit!!! 

více…

V kategorii Historie

Zaslal/a admin on 22.2.2021

PF 2021

V kategorii Historie

Zaslal/a benesj on 22.12.2020

SILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA – Z R U Š E N A

V kategorii Historie

Zaslal/a benesj on 22.12.2020