Zápis z červnové členské schůze

                                               ZÁPIS č. 64/2012

z členské schůze OP SK SLAVIA Praha v Brandýse nad Orlicí o.s., konané v pátek 8.června 2012 od 19:00 hodin v restauraci JIŘIČKA v Brandýse nad Orlicí.

PŘÍTOMNI:   Hurych, Cejpek, Ing. Neset, Švec, Kopecký, Novák, Vondrka, Tomášek, Mgr. Sláma, Kudrna, Janecký, Frydrych, JUDr.Baborák, Fučík, Dostál Míla, Hubený, Voženílek, Beneš st., Jiroušek,

OMLUVENI: Ing.Vítek,Diblík,RNDr.Dobiáš,Mgr.Zeman,Martinec,MUDr.Janáček, Knapovský, Čapek, Král, Baláš, Bartoň, Držmíšek, Dosál Milan, Ludvík, Beneš ml.,

NEOMLUVEN: ing.Kyselka

Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Vondrka. V úvodu poznamenal, že ve SLAVII je z pohledu přípravy na nový ligový ročník až příliž velký klid. Před námi jsou tři týdny evropského fotbalu a za dvě hodiny uvidíme, jak nás Čechy, Moravany, Slezany i ostatní minority bude dlouho bavit.

PROGRAM:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze.

2. Uskutečněné akce.

3. Memoriál Staška Bartoše.

4. Setkání slávistických odboček Plasy.

5. Organizační záležitosti – různé.

6. Hospodaření.

7. Diskuse.

8. ME Rusko vers. ČR.

K bodu 1.: 

Zápis z minulé ČS schůze schválen bez připomínek.

K bodu 2.:

  • Konala se valná hromada OP-FO SK SLAVIA Praha, účastnili se Martinec, Vondrka, dr.Dobiáš, dr.Janáček, podrobněji zde: http://www.fo-slavia.cz/?p=2433#more-2433 , kromě myšlenky na sjednocení všech slávistických fanouškovských proudů, nic nového

  • V sobotu 2.6. se uskutečnil míčový pětiboj proti OP Česká Třebová, překvapivě jsme zvítězili 13 : 9, ovšem v pouhých sedmi lidech, což je smutné – poděkování za výbornou reprezentaci přátelům Bartoňovi, Benešovi, Držmíškovi, Frydrychovi, Královi, Nesetovi a Vondrkovi

K bodu 3.:

Memoriál Staška Bartoše – týmy jsou potvrzeny, technické zajištění: ve výboru FO projednáno, obědy přislíbeny p.Krejčíkem v hospodě U suchý dásně, termín brigády na úklid hřiště a okoli stanovíme na příští ČS, pivo, kofolu a výčepní zařízení projednáme prostřednictvím Vl.Knapovského se zdejšími hasiči, je třeba připravovat manželky na obsluhu stánku s jídlem. Jak je uvedeno v zápise z ČS č.51, oficiální org. výbor pracuje ve složení: Vondrka, Beneš st., Frydrych, Sláma a Vženílek, což ovšem neznamená, že turnaj a jeho příprava bude ostatní členy spolku míjet.

K bodu 4.:

Setkání slávistických odboček Plasy – z přítomných členů neprojevil nikdo o účast na této akci zájem, poznamenáno bylo, že auto na dopravu přisíbil Fr. Ludvík. Objeví-li se nějaký zájemce, přihlásí se předsedovi

K bodu 5.:

  • termín cykloakce Okolím Brandýsa… 2013 stanoven na 31.7.2013

  • náš bowlingový A tým prohrál v baráži a sestoupil do 5.ligy

  • při posezení po pětiboji vyšlo najevo, že pozvánka na oslavu třicetin našeho spolku nepronikla od Milana Formánka dál

  • výroba nových triček ještě nebyla zahájena, snad v červenci

  • na červencovou nebo srpnovou ČS je v jednání účast Mgr.Petra Hurycha a Karola Kysela ze SLAVIE

  • byl vypořádán slávistický DOBRÁk a založen nový k ME ve fotbale

  • náměty na podzimní společenskou akci: Oucmanice-projedná předseda, Mostek-projedná M.Frydrych, Seč-projedná P.Tomášek

  • schůzka účastníku cykloexpedice bude ve čtvrtek 21.6. v 18:00 v restauraci Jiřička

K bodu 6.:

Pokladník informoval ČS o hospodaření spolku.

K bodu 7.:

Diskuse

– J.Hubený sdělil, že K.Kopecký dostal cenu dr.Jíry, ČS gratuluje,

– diskutovalo se také o zajištění nápojů na Memoriál Staška Bartoše,

– M.Neset navrhl zakoupení permanentních vstupenek do EDENU na nový ligový ročník – vzhledem k tomu,že na fotbal skoro nikdo nejezdí, se tato investice jeví jako marná, pokud by nebyla myšlena jen  jako podpora klubu

Oficiální část schůze ukončena a kouření povoleno v cca 20:00, následoval TV přenos z ME ve fotbale Rusko vers. ČR (4:1), tuhle potupu vydrželi ve schůzové místnosti až do úplného konce jen př. Baborák, Beneš, Sláma a Vondrka.

Zapsal Josef Vondrka

V kategorii Zápisy ze schůzí

Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 9.6.2012

Štítky:

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky