Zápis z prosincové členské schůze

 

Zápis č. 58 ze schůze OP SK Slavia Praha v Brandýse nad Orlicí o.s. konané dne 9.12.2011 v 19 hodin v salonku restaurace Jiřička

Přítomni: dr. Baborák, Bartoň, Beneš st., Cejpek, Dostál Míla, Držmíšek Jiří, Fučík, Hubený, Hurych, Janecký, Král, Kudrna, ing. Kyselka, Novák, Sláma, Švec, Tomášek, Vondrka, Voženílek.
Omluveni: Baláš, Beneš ml., Diblík, dr.Dobiáš, Držmíšek Petr, Frydrych, dr.Janáček, Kopecký, Ludvík, Martinec, ing.Vítek
Schůzi zahájil a řídil předseda př.Vondrka.
Zhodnotil podzimní část ligy a zejména hru Slavie. Její poslední tři zápasy charakterizoval jako tragické, nejen pro malou kvalitu kádru, ale hlavně z důvodu chybějící bojovnosti.
Dále přečetl zápis z minulé schůze ze dne 11.11.2011 a vyjádřil se k projednávaným bodům. Informoval o úmyslu odbočky přispět věcným darem v hodnotě minimálně 1 000 Kč pro elévy FO Spartak Brandýs nad Orlicí formou zakoupení tří kopacích míčů.
Dále zhodnotil Brandejskou kouli, která proběhla 17.11.2011 v Radavě za účasti 39 přihlášených. Vítězem se stal Tomáš Hubený. Akce byla úspěšná i ekonomicky.
Informoval o bowlingovém utkání s Českou Třebovou, kde jsme zvítězili. Vítězná cena – lahev becherovky – je určena ke společné konzumaci, o způsobu provedení tohoto aktu bude rozhodnuto příště. Přítel Tomášek svou cenu za nejvyšší nához – štangli salámu – věnoval spolku, který ji prostřednictvím přítele Hurycha zaslal rodině přítele Baláše na částečné pokrytí nákladů na občerstvení pro účastníky silvestrovské vycházky.
Turnaje Slávistická kuželka v Kutné Hoře se z celkových 22 párů zúčastnily 4 dvojice z naší odbočky. Zvítězili manželé Tomáškovi, F.Ludvík s dcerou obsadili druhé místo.
Předseda opět pozval všechny členy na výroční valnou hromadu, která se bude konat 29.12.2011.
Dále navrhl, aby se členové vyjádřili k návrhu sportovní aktivity 25.12.2011 v tělocvičně školy. Zvažuje se možnost stolního tenisu.
V tipovací soutěži O slávistického dobráka v posledním zápase zvítězil přítel Tomášek.
Přítel Baborák seznámil členy se vzorkem budoucího klubového trička. Po bouřlivé debatě se většina rozhodla pro umírněnější podobu, barvy byly schváleny a doporučen jiný materiál. Nadále zajišťuje dr.Baborák.
Diskuse:
Přítel V.Hurych slíbil na některou z našich akcí zajistit účast svého vnuka Petra Hurycha, v současné době trenéra slávistické mládeže. Z jeho řeči též vyplynulo, že Petr se stal otcem a Vladimír tudíž pradědečkem. Tuto informaci členové přijali s voláním „Poruč to!“. Tyto hlasy byly posléze vyslyšeny a nejmladší Hurych zapit ořechovkou.
Předseda Vondrka doporučil k přečtení rozhovor s Miroslavem Držmíškem otištěný ve Slávistických novinách.
Schůze byla ukončena ve 20 hodin a bylo povoleno kouření s poznámkou přítele Vondrky, že od 1.1.2012 bude patrně salonek po 20. hodině nekuřácký.
Zapsal: A. Sláma

 

V kategorii Zápisy ze schůzí

Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 11.12.2011

Štítky:

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky