Zápis z říjnové členské schůze

ZÁPIS č. 56/2011

z členské schůze OP SK SLAVIA Praha v Brandýse nad Orlicí o.s., konané

v pátek 14. října 2011 od 19:00 hodin v restauraci JIŘIČKA v Brandýse nad Orlicí


PŘÍTOMNI: Hurych, Cejpek, Švec, Kopecký, Novák, Vondrka, Mgr. Sláma, Kudrna, Janecký, Frydrych, Ludvík, Král, Bartoň, JUDr. Baborák, Fučík, Dostál Míla, Martinec, Beneš st., ing. Kyselka, Držmíšek Jiří, MUDr. Janáček

 

OMLUVENI: Ing. Vítek, Diblík, Tomášek, Držmíšek Petr, RNDr. Dobiáš, Hubený, Baláš, Jiroušek, Zeman, ing. Neset

Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Vondrka. V úvodu pohovořil, nikoliv s pochopením, na téma sparťanská ikona na slávistické trenérské židli. Opět se potvrdilo, že fanoušci nejsou v dnešním fotbalovém světě ani tím pověstným pátým kolem u vozu.

PROGRAM:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze.

2. Uskutečněné akce.

3. Podzimní společenská akce.

4. Příprava výroční valné hromady a programu na rok 2012.

5. Bowlingový turnaj BRANDEJSKÁ KOULE.

6. Organizační záležitosti, různé.

7. Hospodaření spolku.

8. Diskuse.

K bodu 1.:

Zápis z minulé ČS schůze schválen bez připomínek.

K bodu 2.:

9. 10. se v pardubické herně LUKA uskutečnil bowlingový turnaj O PERNÍKOVÝ EDEN, v režii kolínských slávistů. Reprezentovali nás docela slušně Tomášek (1.), Vondrka(3.), Ludvík(4.) a Beneš(7.). Sympatický turnaj, sympatický počin kolíňáků.

K bodu 3.:

Společenská akce v Oucmanicích je připravena, objednáváme 45 večeří. Bohužel se omluvila většina pozvaných hostů. Sraz 16:00 u restaurace Jiřička, bude i možnost odvozu, auta přistaví Vašek Baláš a Franta Ludvík.

K bodu 4.:

Výroční valná hromada se bude konat 29.12. od 18:00 v restauraci Jiřička. I v této souvislosti se dne 13. 10. sešel výbor OP a závěrem z jeho jednání je, že navrhne výroční valné hromadě, aby prodloužila jeho mandát o jeden rok, pokud bude souhlasit, je současný výbor připraven pokračovat ve své funkci, v opačném případě svolá výbor do konce března 2012 volební valnou hromadu, která zvolí výbor nový.

Výboru OP podal rezignaci na funkci sekretáře k 29. 12. př. Tomášek. Důvodem je jeho vytížení, které mu nedovoluje vykonávat funkci tak, jak by chtěl. Je ale ochoten dál zůstat členem výboru a případně vykonávat funkci revizora účtů. Bylo dohodnuto, že jeho funkci převezme od VVH Mgr. Sláma a VVH výbor navrhne, aby př. Tomáška do funkce revizora účtů potvrdila.

Při této příležitosti bylo zjištěno, že platné stanovy neřeší dostatečně jasně například rezignaci funkcionáře, ale i některé další situace plynoucí z reálného života. Bylo dohodnuto, že autor stanov JUDr. Baborák ve spolupráci s předsedou OP připraví návrh na změny a to tak, aby bylo možné tento návrh doručit členům elektronickou cestou přibližně týden před listopadovou členskou schůzí.

K bodu 5.:

Propagace na bow. turnaj BK v Brandýských listech, na spolkovém webu a bude také ve skříňce. Organizační výbor očekává především přihlášky našich členů.

K bodu 6.:

  • Podány doplňující informace ze schůze výboru OP.
  • 28. 10. pořádá OP Kolín tenisový turnaj v deblu, reprezentovat nás budou Bartoň, Král, Frydrych a Vondrka.
  • Předveden vzorek možného spolkového trička od fy Pemitex, většinově se zřejmě líbí, ale velmi razantně jej zavrhl Karel Baborák – na listopadové členské předvede svůj vzorek
  • v neděli 23. 10., před fotbalem s ČB se koná schůzka slávistických odboček, Pojedou Vondrka a Martinec
  • Bow. turnaj smíšených párů SLÁVISTICKÁ KUŽELKA se bude konat v Kutné Hoře 3. 12., přihlášky prostřednictvím předsedy, podrobnosti na http://opskolin.webnode.cz/

K bodu 7.:

Stav spolkových financí k dnešnímu dni je přiměřený.

K bodu 8.:

Vše co bylo třeba zaznamenat do tohoto zápisu bylo zaznamenáno a nic dalšího v diskuzi nezaznělo. Ale diskutovalo se, hlavně neformálně o fotbale i dalších závažných tématech.

Oficiální část schůze ukončena a kouření povoleno v cca 20:30.

Zapsal Josef Vondrka

V kategorii Zápisy ze schůzí

Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 15.10.2011

Štítky:

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky