Bowlingový turnaj dvojic

Propozice bowlingového turnaje dvojic

 O NEJLEPŠÍ BRANDEJSKÝ PÁR(ek)“

Pořadatel: Odbor přátel SK SLAVIA Praha v Brandýse nad Orlicí o.s., localhost/slavia

Termín: sobota 9. dubna 2011

Čas: 9:30 – 10:00 prezence, 10:00 zahájení, 14:00 ukončení

Místo: Bowlingová osmidráhová herna RADAVA Ústí nad Orlicí www.radava.cz

Startují: Občané města a jejich rodinní příslušníci, členové oficiálních spolků a sdružení registrovaných ve městě a občané vlastnící ve městě rekreační objekt.

Startovné: 250,- Kč/os.

Počet hráčů: 16 dvojic, čili 32 hráčů

Přihlašuje se každý hráč jednotlivě, do dvojic budou rozděleni losem. Přihlášení hráči budou srovnáni do tabulky podle průměrů dosažených na předcházejících turnajích pořádaných OP Slavia. Tabulka bude rozdělena na dvě poloviny, silnější a slabší. Do dvojic budou nalosováni hráči tak, že k hráči v silnější polovině bude nalosován hráč z poloviny slabší.

Přihlášky: Přijímá Jaroslav Beneš do 8. 4. na MěÚ, se zálohou 150,- Kč za

hráče, tel.: 465 544 388, GMS 605 481 716, stavebni@mesto-brandys.cz

Hrací systém: 16 párů bude rozděleno do dvou rund po 8 dvojicích. První osmička odehraje dvě hry, potom to samé druhá osmička, to vše ještě jednou. Po čtyřech odehraných hrách bude srovnáno pořadí dvojic a horších osm odehraje pátou hru, následně lepších osm. Vítěze určí prostý součet sražených kuželek ze všech pěti (za dvojici 10) her. Všechny hry budou v notapu 10, bez výhod pro ženy či juniory. Prvním hráčem ve dvojici bude vždy ten ze slabší poloviny žebříčku. Před první hrou budou dva cvičné frejmy, před třetí a pátou jeden.

Pravidla: Hráči respektují obecná pravidla a etiketu bowlingové hry,viz www.czechbowling.cz, a zejména organizační výbor turnaje. Pořadí a umístění dvojic na dráhách určí pořadatel. O pořadí při nerozhodném výsledku rozhoduje vyšší nejvyšší nához dvojice, bude-li stejný, pak vyšší nejvyšší nához slabšího z dvojice

Ceny: Věcné odměny, diplomy, cena za nejvyšší nához, za nejlepší umístění v ženách a cena útěchy.

Organizační výbor: Jaroslav Beneš, Petr Tomášek, Josef Vondrka, Zdeněk Barvíbek P.o.b.

Protesty: Je možno podávat písemně předem s nevratným vkladem 300,- Kč, (ještě žádný nebyl uznán), při hře se neuznávají z důvodu úspory času, na pozdější se už vůbec zřetel nebere. Vyskytnou-li se i tak, budou řešeny blokovou pokutou na místě stěžovateli.

Restaurace herny bude po celou dobu turnaje v provozu, místa jsou rezervována pro hráče a určitě bude meníčko za přijatelnou cenu.

              AŤ TO PADÁ!

V kategorii Historie

Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 19.3.2011

Štítky:

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky