Zápis ze srpnové členské schůze

 

                                                                      ZÁPIS č. 30/2009

z členské schůze OP SK SLAVIA Praha v Brandýse nad Orlicí o.s., konané v pátek 14. srpna 2009 od 19:00 hodin v restauraci JIŘIČKA.

Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Vondrka.

PŘÍTOMNI: Hurych, Cejpek, Švec, Kopecký, Vondrka, RNDr. Dobiáš, Kudrna, Janecký,

Frydrych, Král, Bartoň, JUDr. Baborák, Baláš, Fučík, Dostál Míla, Martinec, Hubený,

Voženílek, Sejkora, Beneš sen., Jiroušek, Držmíšek Jiří,

 

OMLUVENI: Tomášek, Ludvík, Janáček, ing. Neset, Karpíšek, ing. Kyselka , Mgr. Zeman,

Držmíšek Petr, Diblík, Mgr. Sláma.

 

PROGRAM:

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze.

 2. Uskutečněné akce.

 3. Cykloakce „Okolím Brandýsa ve znaku SLAVIE“.

 4. Organizační záležitosti.

 5. Hospodaření OP.

 6. Diskuse.

Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Vondrka. V úvodu pogratuloval příteli Jardovi Sejkorovi k padesátým narozeninám a předal mu slávistický dres s jeho jménem. Poděkoval mu za vše, co pro brandýský OP vykonal a vyslovil přesvědčení, že ještě mnoho vykoná. I když Jardovou nejsilnější stránkou není pravidelná účast na slávistických akcích, má mnoho jiných dobrých vlastností a jednou z nich je i štědrost. Té jistě povolí uzdu co nejvíce při podpoře našeho spolku. Ke gratulaci se samozřejmě připojili všichni přítomní. Odměněni byli vskutku chutnou krmí a nějakým tím panákem.

Další malou slavností mělo být přijímání dvou nových členů, Pepy Diblíka a Božka Šejnohy. To se ovšem nepodařilo pro neúčast obou jmenovaných. Členská schůze konstatovala, že je to tak i dobře, těch panáků by bylo skoro moc najednou.

 

K bodu 1.: Zápis byl bez připomínek schválen.

 

K bodu 2.:

 • Memoriál Staška Bartoše byl celkově hodnocen jako úspěšný, podrobnější záznam o průběhu je na localhost/slavia . Nepříjemnou závadou bylo nefungující rozhlasové zařízení, což bylo bohužel zjištěno až v den konání turnaje. Rozhodně to nepřispělo k významu 25. ročníku

 • V sobotu 8. srpna se členové Mirek Švec, Pepa Diblík, Josef Vondrka a nečlen Láďa Knapovský, zůčastnili premiérové cykloakce kolínských slávistů Rovina u Kolína. Za krásného letního počasí ujeli po cyklostezkách podél Labe asi 60 km a velmi si to pochvalovali. Příští rok bude naše ekipa jistě o hodně větší.

 

K bodu 3.: Akce je celkem připravena, propagace běží. Tým organizátorů bude pracovat ve složení Neset, Beneš, Dostál Míla, Cejpek, Švec, Tomášek, Baláš, Frydrych, Vondrka, Diblík a sejde se v 7:00 na náměstí. Přítel Tomášek zajistí el.energii do altánku a pokusí se zapůjčit výstavní panel. Tímto ho také prosíme o zapůjčení zázemí na radnici a již nyní děkujeme.

 

K bodu 4.:

 • V sobotu 22.8. hraje v Řetové stará garda SK SLAVIA, bude-li přijatelné počasí, pojedeme na kolech

 • Podzimní společenská akce – restaurace Jiřička nabízí kachnu za 180,- Kč, ČS odsouhlasila, akce bude zde

 • Letos jsme ještě neoprášili tenisové rakety!

 • Majitelé permic, kteří pojedou na utkání s CZ Beograd do EDENU se zavčas ozvou předsedovi

 

K bodu 5.: Stav hospodaření je uspokojivý.

 

K bodu 6.: V diskusi nezaznělo nic, co by bylo nutné zaznamenat.

Za zaznamenání ovšem stojí, že neformální diskuse pokračující po poklepu kladívka byla velmi živá. Asi proto, že byla podpořena panáky od oslavnence, ale také od Přemka Fučíka, jehož dcera ho učinila dvojnásobným dědkem a to jedním rázem. Panáky pro všechny se též prezentoval přítel Baborák na omluvenou za pozdní příchod. Karel totiž přehlédl, že je druhý pátek v měsící a tudíž již více než čtvrt století termín řádné ČS tohoto spolku. Ani jedno, ani druhé nikterak nepřekvapilo.

 

Zapsal Josef Vondrka

 

 

 

V kategorii Zápisy ze schůzí

Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 27.8.2009

Štítky:

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky